Financieel Beheer

In het geval dat het u niet lukt om uw eigen financiën te beheren, kunt u financieel beheer bij Budgetbeheer Maastricht aanvragen. Wij nemen dan een deel van uw financiële administratie over en overleggen met u wat direct betaald moet worden en wat eventueel kan wachten. Uit ervaring weten wij dat door financiële chaos mensen behoorlijk van slag kunnen raken. Daarom is het ons doel om orde te scheppen in uw financiële administratie en u op die manier rust te geven.

Schuldvrije toekomst
Samen met u kijken wij naar de openstaande bedragen van mogelijke schuldeisers en stellen hierin prioriteiten. Ook kan Budgetbeheer Maastricht met financieel beheer een poging doen om minnelijk te schikken met schuldeisers. Wij geven u bovendien inzicht hoe u maandelijks het beste een bedrag kunt reserveren om zo aflossing als doel te hebben en niet verder in de schulden te komen. Desondanks kan het toch voorkomen dat u door middel van een WNSP-traject met financieel beheer geconfronteerd wordt. De Wet schuldsanering natuurlijke personen is er om ervoor te zorgen dat u kunt werken aan een uiteindelijke schuldvrije toekomst.

Afloscapaciteit
Budgetbeheer Maastricht streeft naar wederzijds vertrouwen en heeft respect naar alle cliënten. In het traject van financieel beheer spreken wij met u een vast bedrag af, dat maandelijks gereserveerd wordt om schuldeisers te betalen. Met een dergelijke afloscapaciteit weet u zeker dat vaste lasten elke maand weer betaald gaan worden. Door onze ervaring op dit gebied kan Budgetbeheer Maastricht u goed helpen een afloscapaciteit op te stellen en voorrang aan bepaalde betalingen te geven.

Informatie
Om u goed te assisteren in het financieel beheer, is het belangrijk dat Budgetbeheer Maastricht inzicht heeft in al uw maandelijkse inkomsten én uitgaven. Daardoor zijn wij in staat om u op de beste manier bij te staan. Wilt u gebruik maken van het financieel beheer van Budgetbeheer Maastricht of wilt u meer informatie ontvangen? Neem gerust contact met ons op en wij vertellen u er alles over.

Tarieven financieel beheer
Hieronder vindt u het overzicht van onze tarieven voor financieel beheer:

Eenpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden Eénmalige opstartkosten
€ 42,95 per maand € 52,95 per maand € 295,-
     
    Eénmalige intakekosten
    Kosteloos!
Checked-25 Opstartkosten omvatten alle administratieve handelingen, het verstrekken van informatie en contacten met derden
Checked-25 Om uw financiële situatie goed in kaart te brengen, maken wij graag een afspraak met u bij ons op kantoor. Dit gesprek, de voorbereiding en uitwerking en de reiskosten zijn in de intakekosten
Checked-25 Budgetbeheer Maastricht brengt alleen afsluitkosten in rekening bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst. De afsluitkosten bedragen € 495,00.
Checked-25 Budgetbeheer Maastricht hanteert geen wachtlijst. Binnen 24 uur na ontvangst van het aanmeldformulier plannen wij het eerste intakegesprek.